กิจกรรมจิตอาสา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

รร.รุ่งอรุณทำดีด้วยจิตอาสา ถวายแด่พระราชาผู้ทรงธรรม

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม คณะครู บุคลากร และผู้ปกครอง โรงเรียนรุ่งอรุณ ร่วมใจกันทำความดีด้วยจิตอาสา ตามรอยเบื้องยุคลบาท น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

🌿นักเรียนอนุบาลทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนอนุบาล
🌿นักเรียนประถมทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนประถม
🌿นักเรียนชั้น ม.๑ ม.๒/๑ ม.๒/๒ ทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียนมัธยม
🌿นักเรียนชั้น ม.๒/๓ ไปช่วยบรรจุเวชภัณฑ์และสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ สภากาชาดไทย
🌿นักเรียนชั้น ม.๓ และนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ไปทำความสะอาดที่วัดสะแกงาม วัดพุทธบุชา และวัดทุ่งครุ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
🌿ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ร่วมกันแพ็คอาหารว่างส่งซุ้มหมอเขียวที่วัดเบญจมบพิตร เพื่อบริการแก่ประชาชนที่มารอร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้