กิจกรรมเจริญจิตภาวนา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ,  โรงเรียนอนุบาล

ครอบครัวพบสุข ฝึกเรียนรู้กายใจ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เด็กอนุบาล ๓ พร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่ และคุณพ่อคุณแม่น้องอนุบาล ๑ บางครอบครัว ได้มาร่วมโครงการ “ครอบครัวพบสุข” โครงการที่เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของพระอาจารย์เอกวุฒิ อัคคะปัญโญ ที่มีเป้าหมายให้พ่อแม่ลูกได้ร่วมกิจรรมฝึกสติเบื้องต้นและเรียนรู้ธรรมสำหรับครอบครัว โดยแบ่งกลุ่มเด็กเรียนรู้และฝึกสติกับพระอาจารย์เอกวุฒิ ส่วนคุณพ่อคุณแม่แยกไปฝึกปฏิบัติกับ รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ

ฝึกสติอย่างง่าย รู้ตัวรู้ตนตามวัย
สำหรับน้องๆ อนุบาล พระอาจารย์เอกวุฒิและทีมครูอนุบาล ออกแบบกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ฝึกสติ รู้ตัวรู้ตน ผ่านการเล่น แต่เป็นการเล่นที่ต้องใช้สติ เช่น การทำท่าทางต่างๆ ตามถ้อยคำที่ตกลงกันไว้ การเดินส่งเทียน การจับคู่ปิดตาขับรถ การถักไหมพรมเป็นพวงมาลัยให้คุณพ่อคุณแม่ และในช่วงบ่ายหลังอาหารกลางวัน พระอาจารย์พาเด็กๆ เดินจงกรมเท้าเปล่าไปรอบโรงเรียน เป็นการฝึกเด็กๆ ให้มีสติกับทุกย่างก้าว เพราะถ้าเดินไปเล่นไป อาจเผลอเหยียบเศษไม้หรือก้อนหินก้อนกรวดให้เท้าเจ็บได้ ซึ่งเด็กๆ ตั้งใจทำอย่างน่าชื่นชม แม้จะมีเผลอเล่นบ้าง พูดคุยบ้าง ตามธรรมชาติของวัย แต่ระยะทางเดินรอบโรงเรียนที่ไกลพอสมควรสำหรับวัยนี้ สังเกตเห็นว่ามีหลายช่วงที่เด็กๆ กลับมามีสติกับการก้าวเดิน

ปฏิบัติเพื่อเรียนรู้กายใจตน
ทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่ที่วางใจให้ลูกเรียนรู้กับพระอาจารย์และคุณครูอนุบาล ก็ได้มาร่วมสวดมนต์เจริญสติ และฝึกปฏิบัติกับอาจารย์ประภาภัทร คุณครูโม คุณครูแอร์ และทีมครูอนุบาล ทั้งการฝึกปฏิบัติในรูปแบบ การเดินจงกรม และการฝึกสติผ่านกิจกรรมส่งน้ำและการจัดแจกันดอกไม้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งสติที่ให้คุณพ่อคุณแม่และคุณครูได้ละวางภารกิจในชีวิตประจำวัน มาเรียนรู้กาย เรียนรู้ใจของตนเอง และเป็นแนวทางให้แต่ละคนนำไปฝึกสติในชีวิตประจำวันของตนต่อไป

สะท้อนการเรียนรู้ สู่การปรับใช้ในชีวิต

“ไม่คาดหวังและรู้จักรอให้มากขึ้น”
“เปิดโอกาสให้ลูกได้ทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง”
“จะยิ้มกับเรื่องที่เกิดขึ้น”
“หมั่นรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายและใจที่ไหลไปคิดกับเรื่องต่างๆ”

โครงการครอบครัวพบสุข ครั้งที่ ๒ จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้วพบกันค่ะ