กิจกรรมจิตอาสา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

Pray for Japan

   
จากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบ้านเรือนถูกทำลายจำนวนมาก ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ครูดนตรีสากล ครูมัธยม และนักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนรุ่งอรุณ จึงได้ร่วมกันจัดงาน แดดร่มชมดนตรี x Pray for Japan เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและดินถล่มที่ประเทศญี่ปุ่น

เดิมทีงาน “แดดร่มชมดนตรี” เป็นเวทีที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงปลายภาคเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนวิชาดนตรีสากลได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี และนำความสามารถของตน คือการสร้างสรรค์เสียงเพลงและเสียงดนตรี มาสร้างความสุขให้กับผู้คนในชุมชน แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดเหตุภัยธรรมชาติขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ครูและนักเรียนจึงได้ปรับเวทีนี้เป็นงาน แดดร่มชมดนตรี x Pray for Japan ขยายคุณค่าของเสียงดนตรี จากการแบ่งปันความสุข เป็นการใช้เสียงดนตรีเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ร่วมด้วยการออกร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ ของครูมัธยมและนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ที่ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อชาวญี่ปุ่นที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ

หลังจบงาน คุณครูและตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมปลายได้เดินทางไปมอบรายได้จากการจัดงาน จำนวน ๑๐๑,๕๐๐ บาท ให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและดินถล่มที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมแห่งน้ำใจในครั้งนี้