“กลับมาเห็นใจดวงนี้ที่รู้ตัว” พรปีใหม่ ๒๕๖๒ จากหลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนรุ่งอรุณจัดงานทำบุญตักบาตรเพื่อความสิริมงคลในวาระปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง โดยนิมนต์หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต และพระสงฆ์จากวัดป่าสุขใจ (บางบ่อ) มาบิณฑบาตและฉันภัตตาหารเช้า โดยหลวงพ่อสงบเมตตากรุณาแสดงธรรมเทศนาเป็นพรปีใหม่แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนรุ่งอรุณ ที่มาร่วมทำบุญตักบาตรในวันนั้น เพื่อเป็นสติและแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติในทุกๆ วัน

ขอนำข้อธรรมบางส่วนมาแบ่งปันเป็นพรปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ แด่กัลยาณมิตรทุกท่าน

“…ถ้าอยากเจอของใหม่ เวลาใหม่ ใจใหม่ ปีใหม่ ให้กลับมาเห็น ใจดวงนี้ที่รู้ตัว นั้นคือสติ ความรู้ตัว พอรู้ตัวเสร็จแล้ว เหตุและผล ทั้งคุณทั้งโทษ ที่เรียนมา สติปัญญากลมเกลียวกันเป็นปัจจุบันธรรม ปัจจุบันจิต จิตดวงนี้ นั่นคือ สติธรรม ปัญญาธรรม ณ วงของปัจจุบัน นี่คือของใหม่จริงๆ คือใจดวงใหม่…

”…ให้กลับมารู้ตัว ว่าใจของเรานี้มีค่า แต่จะมากขึ้นไปอีกก็จากสิ่งที่เราปฏิบัติ ที่องค์ศาสดาสอนสั่งให้ นั่นคือ ทาน ศีล ภาวนา เป็นคำที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นเส้นทางถนนในชีวิตของทุกคนที่เดินควรที่จะมี ไม่ได้ลี้ลับ ไม่ได้ซับซ้อน ลงมือปฏิบัติ ผลก็เป็นสมบัติของใจของเรา…

“แม้เราจะอยู่ร่วมกัน เรากลับไม่รู้จักคำว่ากายใจ แล้วเราไม่รู้จักว่าเรานี้คือใคร แล้วจะเอาปีใหม่มาจากไหน เอาวันใหม่มาจากไหน มีแต่ของเก่าๆ ฝากการบ้านเอาไปใคร่ครวญนะ วันนี้ไม่มีมงคลอะไรหรอก มีแต่ให้การบ้านเอาไปใคร่ครวญ เรียนกาย เรียนใจ ของตัวเอง สิ่งที่ควรเรียนที่สุด ก็คือสิ่งนี้…

“ทุกคนตามหาความสุข ใครๆ ก็อยากมีความสุข ถึงได้เห็นสามอย่างนี้ ทาน ศีล ภาวนา ทานก็คือหลักของความเมตตา เมตตาปรานี โอบอ้อมอารี มีความเกื้อกูล ปรารถนา หวังดี ไม่ถือสากับใคร นั่นหลักของใจที่เป็นธรรม ขอบเขตของศีลแต่ละข้อที่ท่องบ่น ไม่ว่ากี่ข้อๆ แต่ใจของเราปกติ ด้วยสิ่งที่นึกคิดเวลาออกไปสัมผัส รับรู้ และปรุงแต่ง วิตกวิจารณ์ขึ้นมา ก็มีแต่เหตุและผล ด้วยหลักของความเมตตา ไม่รู้ผิดข้อไหน ศีลทุกข้อ ไม่มีบกพร่องสักนิด นั่นล่ะ ข้อเดียวเท่านั้นเอาอยู่ คือความเมตตา…”

Comments are closed.