บันทึกรุ่งอรุณ,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“ครู…ผู้เมตตา” บันทึกจากค่ายดนตรีสากล

บันทึกค่ายดนตรีสากล
วันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดย ครูเจี๊ยบ ครูดนตรีสากล

ทีมครูดนตรีสากลได้จัดค่ายเพื่อให้นักเรียนวง R.A. POP ORCHESTRA ได้ฝึกซ้อมดนตรีเป็นประจำในทุกๆ ภาคเรียน ในภาคเรียนนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรพล  ธัญญวิบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี  คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการเล่นดนตรีรวมวงกับนักเรียน

เพลงหนึ่งที่วง R.A. POP ORCHESTRA ได้ฝึกซ้อมกันในค่ายนี้คือเพลง “เขมรไทรโยค” ซึ่งเป็นเพลงไทยเดิมแล้วนำมาเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงออร์เคสตร้า หากเอ่ยถึงชื่อเพลงแล้ว มีนักเรียนน้อยคนจะชื่นชอบเล่นเพลงที่มีทำนองไทยเช่นนี้ แต่วิธีการถ่ายทอดของอาจารย์สุรพล ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในท่วงทำนองของเพลงได้อย่างชัดเจน เช่น อาจารย์ยกตัวอย่างว่า “ไทรโยค” คืออะไร ใครรู้จักบ้าง นักเรียนก็ตอบว่าคือน้ำตก อาจารย์ให้นักเรียนออกมาวาดรูปน้ำตกบนกระดาน  ชวนนักเรียนพูดคุยว่าน้ำตกมีลักษณะอย่างไร มีรายละเอียดอะไรบ้าง แล้วอาจารย์ก็เชื่อมโยงไปสู่ท่อนเพลงทีละท่อน  ว่าท่อนนี้ควรจะเล่นอย่างไร ให้นักเรียนใช้จินตนาการ

ช่วงหนึ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นชัดคือ อาจารย์บอกว่า “ตอนนี้พวกเราเล่นเหมือนน้ำตกที่มีเศษขยะ ถุงพลาสติก ลอยอยู่เต็มน้ำตก  เรามาช่วยกันเก็บขยะพวกนี้ไหม?” จากนั้นอาจารย์ก็ชวนนักเรียนวิเคราะห์เพลงในแต่ละท่อนว่าเครื่องดนตรีกลุ่มใดเป็นทำนองหลัก เครื่องดนตรีกลุ่มใดเป็นทำนองเสริม  แล้วถ้าทุกคนแข่งกันเล่น เล่นเสียงดังทุกคน ทำนองหลักก็จะไม่โดดเด่น ก็เหมือนขยะที่ลอยอยู่เต็มน้ำตก พอเริ่มเล่นอีกครั้ง นักเรียนก็ใช้จินตนาการอย่างที่อาจารย์บอก ก็สามารถเล่นได้อย่างสมดุล มีทำนองหลัก ทำนองเสริม ที่เล่นสอดประสานกันได้อย่างกลมกลืน

อาจารย์สุรพลเป็นตัวอย่างของ “ครู” ที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดีอย่างแท้จริง อาจารย์มีศิลปะในการสอน บอกกล่าวด้วยท่าทีที่เมตตา เข้าใจ ไม่คาดคั้น ให้โอกาสนักเรียนได้ลองทำ เป็นครูผู้เมตตาและมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูอย่างแท้จริง

เพลงส้มตำ – การแสดงปิดค่ายโดยวง R.A. POP ORCHESTRA 

เพลงเขมรไทรโยค – การแสดงปิดค่ายโดยวง R.A. POP ORCHESTRA