กิจกรรมเจริญจิตภาวนา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ตักบาตร ฟังธรรม พระอาจารย์สิริปัญโญ

เช้าวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ชาวชุมชนรุ่งอรุณและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมตักบตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระอาจารย์สิริปัญโญและพระสงฆ์จากสำนักสงฆ์เต่าดำ จังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลาธรรม โรงเรียนรุ่งอรุณ โดยเช้าวันนี้พระอาจารย์สิริปัญโญได้เมตตาแสดงธรรมเทศนาแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญ ขอนำบางช่วงบางตอนมาแบ่งปันแก่กัลยาณมิตรทุกท่าน

“พวกเราที่มานี่ถือว่าเป็นผู้มีบุญ เพราะว่าอยู่ในวงในบรรยากาศของกัลยาณมิตร กัลยาณมิตร แปลตรงๆ ภาษาอังกฤษมักจะแปลว่า Beautiful friend กัลยาคือสวยงาม อย่างเราสวด อาทิกัลยาณัง มัชเฌกัลยาณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง ไพเราะในธรรมะ คือ ไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะถึงที่สุด กัลยาณมิตรคือมิตรแท้ มิตรที่ดี มิตรที่สวยงาม สวยงามในด้านธรรมะ สวยงามในด้านคุณงามความดี มันจะช่วยเรา ถ้าเราย้อนกลับมาดูมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้คือมงคลในชีวิต ข้อที่หนึ่ง ข้อที่สอง คือ อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา คือการไม่คบคนพาล การคบบัณฑิต นี่สำคัญมาก ผู้ที่อยู่รอบข้างเรา จะมีความสำคัญต่อชีวิตเราอย่างมาก…”

ชีวิตเป็นการเดินทาง แล้วเราเดินทางคนเดียวไม่ได้ ลำบาก ไม่รู้จักเส้นทาง ไม่เคยไป ก็ต้องอาศัยคนอื่น ผู้ที่นำ ผู้ที่ช่วยเหลือ ผู้ที่เดินไปด้วยกันเป็นเพื่อน ถ้าเขาเป็นคนไม่ดี แล้วเราจะเดินถูกทางได้ไหม เราจะถึงปลายทางไหม เพื่อนก็เหมือนกัน โยมทุกคนมาอยู่ในบรรยากาศที่มีกัลยาณมิตรเยอะ เด็กจะได้เรียนในบรรยากาศที่เรียกว่าพุทธะ พุทธะคือพยายามสร้างความรู้ในชีวิตของตน เป็นนักสืบ อยากจะรู้ว่าอะไรถูก อะไรไม่ถูก อะไรจริง อะไรไม่จริง ก็ต้องมาสืบ…”

“ข้อต่างๆ ในอริยมรรคมีองค์แปด ตั้งแต่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ เป็นต้น คือการมีกัลยาณมิตรมันจะช่วยกัน บรรยากาศมันจะซึมเข้าไป สังเกตได้ชัด ทุกวันนี้ระดับคุณภาพของวาจาจะเริ่มเสื่อมเยอะพอสมควร อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดีย พระอาจารย์จะอ่านข่าวอะไรนิดหน่อยจากเมืองนอก ดูแล้วลักษณะการเขียน แม้แต่ในหนังสือพิมพ์ดี นักข่าวที่ดี ค่อนข้างจะรุนแรงหน่อย แล้วบางทีดูคอมเมนต์ต่างๆ ผู้ที่โพสต์เข้ามาในคลิป ในเฟสบุ๊ก ไม่คิดว่าคนจะว่ากันอย่างนี้ได้… สังคมเราเป็นอย่างนี้แล้ว อาจจะมีคนไม่ชอบ แต่เห็นเป็นเรื่องธรรมดา พอเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว มันจะซึมเข้า จะซึมเข้าในบรรยากาศ… พยายามช่วยกัน รักษาสัมมาวาจา รักษาความสามัคคี แก้ด้วยการพูดการจาที่นิ่มนวล…”

“วันนี้โรงเรียนมีกิจกรรมวันเด็ก เราทุกคนก็เคยเป็นเด็ก เราจะรู้จักว่าใจของเด็กเป็นอย่างไร อนาคตของประเทศของสังคมก็ขึ้นอยู่ที่เด็ก ถ้าเราอยากจะให้อนาคตดี ก็ต้องเลี้ยงเด็กให้ถูกต้อง ต้องย้อนกลับมาดูที่ศีลของตนเอง พ่อแม่ ผู้ปกครอง วิธีที่จะสอนเด็กดีที่สุด คือเป็นผู้ใหญ่ที่ดีด้วยศีลห้า ถ้าเราเป็นพ่อแม่ที่ไม่มีศีลห้า เด็กจะรู้ เขาจะเห็น จะเสียศรัทธา…”

“มงคลสูตรอีกข้อหนึ่ง สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง การได้เห็นสมณะ… ได้ถวายทำบุญ เปิดโอกาสให้ได้พูดคุยกัน กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา การสนทนาธรรมตามกาล กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง การได้ยินได้ฟังธรรมะ คนกำลังพูดคุยกัน พูดเรื่องศีล พูดเรื่องสมาธิ พูดเรื่องปัญญา แล้วมันจะซึมๆ เข้าไป แล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยน”