กิจกรรมจิตอาสา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

วันเด็กรุ่งอรุณ วันแห่งการเรียนรู้เรื่องการให้

วันเด็กของโรงเรียนรุ่งอรุณ เป็นวันที่เด็กๆ เรียนรู้เรื่องการให้ เรียนรู้ว่าเด็กไม่ใช่จะต้องได้รับอย่างเดียวในวันเด็ก แต่เด็กควรเป็นผู้ที่เสียสละ เป็นผู้ให้ตามกำลังและความสามารถของตน เป็นการปลูกฝังเรื่องการให้ลงในจิตใจของเด็กตั้งแต่เล็กๆ เพื่อให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ที่มีจิตใจนึกถึงผู้อื่นและมีความคิดที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอ

กิจกรรมวันเด็กประจำปี ๒๕๖๒ ในช่วงเช้าวันนี้ (๑๑ ม.ค. ๖๒) ของเด็กๆ รุ่งอรุณตั้งแต่น้องเล็กอนุบาลจนถึงพี่โตชั้น ม.๖ พร้อมใจกันใช้พลังเด็กอย่างสร้างสรรค์ ด้วยการทำงานบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกโรงเรียน เรียนรู้การเป็นผู้ให้ ก่อนจะเป็นผู้รับกับกิจกรรมเกมสร้างสรรค์ ดนตรีและและอาหารในช่วงบ่าย

น้องๆ อนุบาล
คุณครูพาทำความสะอาดในห้องเรียน และกวาด-เก็บใบไม้ในลานเล่นอนุบาล

นักเรียนประถม
ครูและนักเรียนร่วมทำงานไปด้วยกัน โดยแบ่งกลุ่มทำงานตามระดับชั้น เช่น ดูแลแปลงผัก คัดแยกขยะ ขัดพื้นหน้าตึกประถม เก็บขยะในลำกระโดง เก็บกวาดขยะและใบไม้ในบริเวณโรงเรียน หน่วยบริการน้ำดื่มแก่ครูและนักเรียนทุกคน ขณะที่นักเรียนชั้น ป.๔ ออกไปเก็บขยะในคลองบางมด

นักเรียนมัธยม
พี่โตชั้น ม.๖ รับผิดชอบดูแลน้องๆ ในสีทำงานบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน สีแดง-มัสยิดดาริลหะซัน สีน้ำเงิน-วัดหลวงพ่อโอภาสี สีเขียว-วัดพุทธบูชา สีเหลือง-ทำความสะอาดอาคารเรียนและพื้นส่วนรวมทั้งโรงเรียน โดยมีชั้น ม.๖ แบ่งกลุ่มไปดูแลน้องๆ แต่ละสี และทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนมัธยมทุกคน