“ศรัทธาในตัวเอง ศรัทธาในสิ่งที่ทำ” ปัจจัยความสำเร็จ รร.วิถีพุทธ

“ความเป็นวิถีพุทธควรจะทำให้อยู่ได้ด้วยสติปัญญาบนฐานของความรู้ รู้ทั้งทางโลกและทางธรรม” – รศ.ประภาภัทร นิยม …อ่านต่อ

รร.ชุมชนบ้านตาหลังใน: AAR สะท้อนตน สร้างปัญญา

AAR : สะท้อนตน สร้างปัญญา โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธ: …อ่านต่อ

รร.สฤษดิเดช: โจทย์คณิตสู่คุณค่า

โจทย์คณิตสู่คุณค่า โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธ: โรงเรียนสฤษดิเดช อ.เมือง จ.จันทบุรี …อ่านต่อ

รร.วัดบ้านหนองบัวศาลา: นิเทศกลับทาง บริหารแนวดิ่งสู่แนวราบ

นิเทศกลับทาง บริหารแนวดิ่งสู่แนวราบ โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธ:  โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา จ.นครราชสีมา …อ่านต่อ

เปิดห้องเรียนสู่ชุมชน: เรียนรู้คุณค่าธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เปิดห้องเรียนสู่ชุมชน: เรียนรู้คุณค่าธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธ:  โรงเรียนบ้านคลองมะนาว จ.ตราด …อ่านต่อ