รุ่งอรุณ WOW! ศตวรรษใหม่แห่งการเรียนรู้เริ่มต้นแล้ว

ช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา คุณครูรุ่งอรุณทั้งโรงเรียนอนุบาล ประถม และมัธยม เตรียมการใหญ่เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ บอกลาการเรียนการสอนแบบเดิมๆ คืนพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เรียน จัดเปลี่ยนห้องเรียนเป็น Self-directed Learning Center จัดหา/สร้างสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เร้าใจ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ Learning Center–Global Warming โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ มีความสุข เรียนรู้ในท่าทีของผู้เรียนใฝ่รู้ (Active Learning) เป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ที่มีชีวิต

คุณครูรุ่งอรุณจะเป็นผู้จุดประกายความใฝ่รู้ ด้วยคำถามและโจทย์ที่ท้าทายสร้างสรรค์แรงบันดาลใจ ผ่าน Theme การเรียนรู้ที่มีความหมายต่อชีวิตและโลก

ละครจากนิทนเรื่อง “หัวผักกาดยักษ์”

ในสัปดาห์แรกนี้เป็นช่วงเวลาที่นักเรียนจะได้สำรวจ ทำความรู้จัก ทำความเข้าใจ และค่อยๆ เรียนรู้กับการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น เช่น ห้องเรียนน้องอนุบาลเรียนรู้เรื่องการปลูกผัก ด้วยมุมเรียนรู้ต่างๆ ในห้องเรียน และพื้นที่โถงด้านหน้าที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียน รวมทั้งมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น คุณครูเล่นละครจากนิทานหัวผักกาดยักษ์

ห้องเรียนพี่ๆ ประถม เรียนรู้ผ่านเกมส์การเรียนรู้ที่สนุก น่าสนใจ เช่น ป. ๒ มีผักต่างๆ มาให้เด็กๆ ได้ลิ้มชิมรส จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจสู่โครงงานปลูกผักต่อไป ป.๔ เรียนรู้เรื่องพระมหาชนก ด้วย “ความเพียรแกลเลอรี่” ที่คุณครูนำความเพียรของตนมาจัดแสดงเป็นแบบอย่างและเล่าผ่านเกมส์สนุกๆ

สตูดิโอข่าว RA NEWS ของพี่ๆ ชั้น ม.๓

สำหรับพี่ๆ มัธยมมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แห่งการเรียนรู้ จากห้องเรียนเป็น ห้องทำงานอย่างสร้างสรรค์” เช่น นักเรียนชั้น ม.๓ เรียนรู้เรื่องของภาคใต้ผ่านการทำสื่อสารคดี ข่าว/รายการโทรทัศน์ และการจัดงานอีเวนท์ต่างๆ ดังนั้นพื้นที่การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นในรูปแบบ สตูดิโอ” ไม่ว่าจะเป็นห้องส่งเพื่อนำเสนอข่าว ห้องตัดต่อ ห้องทำงาน ที่จัดเตรียมอุปกรณ์ให้นักเรียนได้ลงมือทำงานจริงด้วยตัวเอง

ติดตามศตวรรษใหม่แห่งการเรียนรู้ที่คุณครูรุ่งอรุณตั้งใจและทุ่มเท เพื่อให้นักเรียนของเราเรียนรู้อย่างมีความสุข จากการลงมือทำงานจริง และเป็นผู้สร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

Comments are closed.