กิจกรรมเจริญจิตภาวนา,  ชุมชนกัลยาณมิตร,  รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณแสดงธรรมบรรยายที่ รร.รุ่งอรุณ“การศึกษาพุทธศาสนาที่แท้จริง คือการกลับมาศึกษาลงไปที่ความรู้สึกสดๆ ที่เกิดขึ้นที่จิตในแต่ละครั้งของการกระทบอารมณ์”
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ


วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก เมตตามาแสดงธรรมบรรยายในหัวข้อ “สอนลูก สอนตน” ให้แก่ผู้ปกครองและครูโรงเรียนรุ่งอรุณ เพื่อให้ชาวชุมชนรุ่งอรุณเรียนรู้คุณค่าของการเจริญสติ การฝึกความรู้สึกตัว เรียนรู้ที่จะวางใจของตนให้เป็น เพราะเราต้องวางใจของตนให้เป็น ให้ถูก สอนตนเองให้ได้ก่อน เราจึงจะเป็นที่พึ่งและสอนลูกหรือลูกศิษย์ของเราได้ (
ไฟล์เสียงบันทึกการแสดงธรรมบรรยาย…คลิก)

“เมื่อกายไม่สบาย เราพากายเข้าห้อง ไอ ซี ยู
เมื่อใจไม่สบาย เราก็พาใจเข้าห้อง ไอ ซี ยู
ไอ ซี ยู แปลว่า กูมองมึง
คือกลับมาศึกษาที่ตนเอง
กลับมาทำความเข้าใจตนเอง
กลับมาฝึกควบคุมตนเองให้เป็น”

“ผู้ใดควบคุมตนเองได้มากจะมีความทุกข์น้อย
ผู้ใดควบคุมตนเองได้น้อยจะมีความทุกข์มาก
ผู้ใดควบคุมตนเองไม่ได้เลยจะ ท. ท. ท.
คือ ทุกข์ ทับ ท่วม ถม
ทุกข์ ทับ ท่วม ถม ถ้าไม่ถึงทางธรรม
ทุกข์ ทับ ท่วม ถม ถ้าไม่ถอนอุปาทาน
อุปาทาน แปลว่า ความยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้เกิดทุกข์”

“คิดทุกคำที่พูด     ไม่พูดทุกคำที่คิด
คิดก่อนพูด          ไม่พูดก่อนคิด
คิดทุกสิ่งที่ทำ      ไม่ทำทุกสิ่งที่คิด
คิดก่อนทำ          ไม่ทำก่อนคิด
คิดก่อนคิด          และก็คิดก่อนคิด”

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.