ผลงานนักเรียน,  วิดีโอ,  วิดีโอผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

“สื่อสีขาว” เรียนรู้เท่าทันสถานการณ์บ้านเมือง

“สื่อสีขาว” เรียนรู้เท่าทันสถานการณ์บ้านเมือง
ผลงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
media

ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้ รศ.ประภาภัทร นิยม ครูใหญ่ฝ่ายมัธยม โรงเรียนรุ่งอรุณ สร้างโจทย์ที่ท้าทาย ชักชวนนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่สนใจลอง “เปลี่ยน” บทบาทจากผู้รับสื่อมาเป็น “ผู้ผลิตสื่อ” ในโครงการสื่อสีขาว เพื่อรณรงค์และเตือนสติคนในสังคมให้ไม่โกรธ-เกลียดกันแม้คิดต่าง โดยมี รศ.ประภาภัทร คุณครู  ผู้ปกครอง ทีมงานจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และคุณธวัชชัย แสงธรรมชัย ครีเอทีฟสื่อเพื่อสังคม เป็นที่ปรึกษา

นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหยิบยกสถานการณ์ใกล้ตัวมาบอกเล่าในรูปแบบวิดีโอสั้นความยาวไม่เกิน ๔๐ วินาที เแล้วเผยแพร่ทางเว็บไซต์ Youtube และโซเชียลมีเดียต่างๆ พื่อให้เข้าถึงผู้คนในวงกว้าง

We Are The Same (คลิกชมวิดีโอ)
โดยนักเรียนชั้น ม.๕ 
น.ส.ชวิศา  สุวรรณโพธิ์ศรี (มายด์)
น.ส.ณิชารีย์  กิติเวชโภคาวัฒน์ (ชารีย์)   
นายวริศ  วนกำจร (วิว)
นายวิถี  ภูษิตาศัย (ลูกคิด) ,
น.ส.รัชน์รพี  จักรภีร์ศิริสุข (แพม)
น.ส.ปีย์นฎา  รักษ์ไพเศษ (โจโจ้)
น.ส.สุนิศา  ตันกุลธร (ผิง)
น.ส.เอม  มฤคทัต (เอม)
น.ส.ภราวด์  นฤภัย (ภราวด์)
นายภูวิศ  สุภัณวงษ์ (กาย)
นายจิรภัทร  เต๋จ๊ะ (ต้น)  
LovelyFamily  (คลิกชมวิดีโอ)
โดยนักเรียนชั้น ม.๕
น.ส.ชวิศา  สุวรรณโพธิ์ศรี (มายด์)
น.ส.ณิชารีย์  กิติเวชโภคาวัฒน์ (ชารีย์)
นายวริศ  วนกำจร (วิว)
นายวิถี  ภูษิตาศัย (ลูกคิด)
น.ส.รัชน์รพี  จักรภีร์ศิริสุข (แพม)
น.ส.ปีย์นฎา  รักษ์ไพเศษ (โจโจ้)
น.ส.สุนิศา  ตันกุลธร (ผิง)
น.ส.เอม  มฤคทัต (เอม)
น.ส.ภราวด์  นฤภัย (ภราวด์)
นายภูวิศ  สุภัณวงษ์ (กาย)
นายจิรภัทร  เต๋จ๊ะ (ต้น)  
     
Office   (คลิกชมวิดีโอ)
โดยนักเรียนชั้น ม.๖ 
น.ส.พลอย  เลาหเสรีกุล (พลอย)
นายคีต์ตะวัน  มนูเสวต (ขลุ่ย)
นายปรินทร์  อินทรศร (ซัน)
นายอัศนี  ลลิตนันทวัฒน์ (บอมบ์)
น.ส.ชนนิกานต์  เรื่องฤทธิ์สกุล (อิ๊งค์)
น.ส.รมิตา  สิงห์แก้ว (บลู)
น.ส.สิรีธร  เสริฐสุวรรณกุล (นิล)
    
Line  (คลิกชมวิดีโอ)
โดยนักเรียนชั้น ม.๔
 
น.ส.สาริศา เลิศวัฒนากิจกุล (เฟอร์)
น.ส.นัชชา ลุจินตานนท์ (ป.ปลา)

น.ส.อรกานต์  เรื่องฤทธิ์สกุล (ออม)
น.ส.ณัชชา เธียรทนุกิจ (แนน)
น.ส.พริม ผสมทรัพย์ (แสปม)
น.ส.ศุภิสรา คุณะนิติสาร (นีน่า)
นายณัฎฐ์ อัศวไชยชาญ (นัด) 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.