570228-01
รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

โครงการกรุงเทพฯ เมืองสีเขียวเยือน รร.รุ่งอรุณ

 

570228-01เมื่อวานนี้ (๒๗ ก.พ.๕๗) สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาจัดกิจกรรม “กรุงเทพฯ เมืองสีเขียว (B a n g k o k  Green City)” ขึ้นที่โรงเรียนรุ่งอรุณ ในฐานะที่รุ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นชุมชนหนึ่งที่มีวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม จัดการประกวดเล่านิทานสิ่งแวดล้อมในระดับประถมศึกษา และจัดเวทีเสวนาเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณครูเสมอแข พัวภูมิเจริญ (คุณครูจุ๋ม) ให้การต้อนบรับและร่วมเสวนาบนเวที บอกเล่าระบบการจัดการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนรุ่งอรุณ โดยเฉพาะระบบการจัดการขยะ หรือโครงการของเสียเหลือศูนย์ ก่อนจะพาเจ้าหน้าที่โครงการ ร่วมด้วยนักเรียนและคุณครูที่มาร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงเรียน

 

570228-03 570228-02 570228-04

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.