570303
รอบรั้วรุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ,  โรงเรียนอนุบาล

พ่อแม่อธิษฐานจิตถักร้อยมงคลให้ลูกอนุบาล ๓

570303

พ่อแม่อธิษฐานจิตถักร้อยมงคลให้ลูกอนุบาล ๓

 

อีกไม่ถึงเดือนนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ก็จะจบจากโรงเรียนเล็กและเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นพี่ชั้นประถมต่อไป ในช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ชั้นอนุบาล ๓ จึงมาร่วมพิธีถักมงคลให้ลูกเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีอาจารย์วิชิต ชี้เชิญ นำสวดมนต์ทำวัตรเช้า อาราธนาศีล รับศีล และขอขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ก่อนที่พ่อแม่จะตั้งจิตอธิษฐานถักร้อยมงคลด้วยใจสงบ นิ่ง มีสมาธิ ท่ามกลางเสียงบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ (อิติปิโส) ๑๐๘ จบ ของอาจารย์ลักษณ์ เอกบุตร

ผ้าที่นำมาถักร้อยหลวมรวมเป็นมงคลประกอบด้วยผ้า ๓ ส่วน ได้แก่

          ๑.ผ้าสีแดง ขาว น้ำเงิน ผ้าสีธงชาติไทย ตัวแทนของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

          ๒.ผ้าจากจีวรของหลวงพ่อวัดไร่ขิง

          ๓.ผ้าของพ่อแม่ ตัวแทนความรัก ความห่วงใย และความเป็นสิริมงคลแก่ลูก

มงคลที่ถักร้อยจากใจของพ่อแม่นี้จะนำมาใช้ในพิธีครอบมงคลให้กับลูกๆ ชั้นอนุบาล ๓ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นพิธีจบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนรุ่งอรุณที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาหลายปี 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.