ชุมชนกัลยาณมิตร,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

ธรรมะเข้าใจง่ายแบบ ASTON 27

โรงเรียนรุ่งอรุณขอขอบคุณคุณพิทยากร ลีลาภัทร์ (Aston 27)

สำหรับการบรรยายธรรมที่เรียบง่ายแต่ได้แก่นธรรมอย่างลึกซึ้ง พร้อมด้วยตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่เด็กนักเรียนมัธยมที่ได้รับฟังเกิดความเข้าใจได้ง่าย สนุก และตอบคำถามได้อย่างชัดเจนทั้งทางโลกและทางธรรม หลายถ้อยคำสะดุดใจ ฝากข้อคิดไว้ให้ อาทิ
• คนเราสามารถ Transform เราเปลี่ยนได้ไม่มีขีดจำกัด อย่าหยุดความดีอยู่แค่นี้
• จิตของคนเราเป็นความว่าง เหมือนบล็อกหรือโครงสร้าง แต่ถูกแต่งเติมด้วยความคิดไม่ว่าจะเป็นความคิดของตนเองหรือความคิดของคนอื่น เหมือนเปเปอร์มาเช่ที่ถูกกระดาษแปะไปทีละชั้นๆ จนกลายเป็นตัวเรา แต่จริงๆแล้ว มันไม่มี มันคือความว่าง
• เราคงไม่โยนชีวิตทั้งชีวิตทิ้งไป เพราะตำหนินิดๆหน่อยๆ
• คำที่วัยรุ่นมักถูกถามว่า “หาตัวเองเจอ”หรือยัง? จริงๆแล้วไม่ใช่แค่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นอะไร ทำงานการอาชีพอะไรเท่านั้น แต่แค่รู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรแล้วมีความสุข แล้วทำให้ดีที่สุด เช่น เป็นนักเรียน มีหน้าที่ต้องเรียนหนังสือ ก็ทำให้ดีที่สุด ตัวตนของคนเราไม่ต้องค้นหา แค่สร้างมันขึ้นมา
• เราอยากเป็นอย่างไร ก็ทำเหตุอย่างนั้น
• ความคิด บวก การกระทำ (กรรม) ประกอบกันเป็นอะไรบางอย่างเสมอ ในชีวิตเราเลือกได้ว่าเราจะทำกรรมแบบไหน

ติดตามผลงานหนังสือธรรมะแบบ feel Good อ่านง่ายสบายใจของคุณพิทยากร อาทิ หนังสือธนาคารความสุข 1-4 วิตามินแห่งความสุข, ถามตามใจตอบตามจริง, เติมธรรมในช่องว่าง,ถามตามใจตอบตามจริง1-2 และล่าสุดคือ “สุขใกล้ๆที่ไม่เคยเห็นฯ ซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำนะคะ
หรือแวะไปดู ข่าวสารที่ https://www.facebook.com/aston27
และที่ http://aston27.bloggang.com