บันทึกรุ่งอรุณ,  ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

นิทรรศการในหลวงในดวงใจ “ปึกแผ่น”

“ปึกแผ่น” โดย นางสาวศุภานัน ลีลารุจาวาณิช (เน) ชั้น ม.๕/๓

ผลงาน: ปึกแผ่น
ศิลปิน: นางสาวศุภานัน ลีลารุจาวาณิช (เน) ชั้น ม.๕/๓
นิทรรศการดลใจ ~ ผลิดอกออกผล ๒๕๕๙ “ในหลวงในดวงใจ”
๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

“เวลาในหลวงไปที่ไหน เราเห็นว่าท่านทรงถือแผนที่ไว้ตลอด แล้วด้านหลังของท่านจะเป็นภูเขาเป็นป่า สีเขียวในภาพอยากให้ความรู้สึกเกี่ยวกับป่าและต้นไม้ สีฟ้าสื่อถึงสายน้ำ หรือจะมองเป็นท้องฟ้าก็ได้ สีน้ำตาลตรงกลายหมายถึงดิน สื่อถึงพระราชกรณียกิจของท่านที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำ เรื่องป่า เรื่องทรัพยากรเป็นส่วนใหญ่”

“ก่อนหน้าที่จะทำงานนี้ ครูเชาให้หนูฝึกมือโดยระบายสีในช่องสี่เหลี่ยมเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆ พอเทอมนี้เราได้โจทย์ว่าให้ทำโครงงาน “ในหลวงในดวงใจ” เลยเอางานที่ครูให้ฝึกมือมาทำงานในหลวง ลองดูว่าจะทำสี่เหลี่ยมเล็กๆ ให้กลายเป็นรูปในหลวงได้ไหม ทำทีละนิดทีละหน่อย ทีละช่องๆ กว่าจะเสร็จมันใช้เวลานานมาก พอทำแล้วก็ได้รู้ถึงความเพียรของท่านด้วย

“จากชิ้นเล็กๆ พอมารวมกันเป็นภาพใหญ่ ให้ความรู้สึกเหมือนกับประชาชนคนเล็กคนน้อยรวมกันเป็นปึกแผ่นเป็นหนึ่งเดียวที่พระองค์ท่าน”