บันทึกรุ่งอรุณ,  ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

นิทรรศการในหลวงในดวงใจ “เราทำได้มากกว่านั้น”

“ในหลวงของแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม” โดย น.ส.ศุภพิชญ์ มนัสศิริวิทยา (เม็ดทราย) ชั้น ม.๕/๓

ผลงาน: ในหลวงของแผ่นดิน อัครศิลปินแห่งสยาม
ศิลปิน: นางสาวศุภพิชญ์ มนัสศิริวิทยา (เม็ดทราย) ชั้น ม.๕/๓
นิทรรศการดลใจ ~ ผลิดอกออกผล ๒๕๕๙ “ในหลวงในดวงใจ”
๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

“หนูถนัดวาดลายเส้น และชอบวาดรูปเล็กๆ หลังพระองค์ท่านสวรรคต หนูได้ดูข่าวแล้วเห็นพระปรีชาสามารถของท่านในหลายๆ ด้าน จึงอยากสื่อให้คนเห็นภาพของท่านในบทบาทและความสามารถต่างๆ ทั้งในมุมการเป็นพระมหากษัตริย์ พระภิกษุ เป็นลูก เป็นพ่อ เป็นนักกีฬา นักดนตรี นักประดิษฐ์ ผู้มีเมตตาต่อสัตว์ พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานทั้งในยามค่ำคืน และทรงงานท่ามกลางประชาชน รวมทั้งหมด ๗๐ ภาพ”

“ภาพเล็กๆ ทั้ง ๗๐ ภาพ พอเอามาวางเรียงไว้ด้วยกัน เราจะเห็นภาพรวมที่เป็นท่าน”

“หนูเป็นคนชอบศิลปะ แล้วก็รู้สึกว่าพอแค่นี้ล่ะ เอาแค่ศิลปะพอแล้ว แต่พอมองท่าน ท่านทรงเป็นทั้งพระมหากษัตริย์ เป็นนักกีฬา เป็นนักดนตรีที่คนทั่วโลกยกย่องยอมรับ ท่านทรงงานอย่างหนัก ทั้งยังเป็นลูกที่ดี เป็นพ่อที่ดี ท่านเป็นในหลายบทบาท หลายหน้าที่ และทำได้ดีในทุกหน้าที่ ทุกบทบาท ทำให้หนูรู้สึกว่า เราชอบศิลปะ เราจะเอาแต่ศิลปะ แล้วไม่ใส่ใจอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้ว เราสามารถทำได้มากกว่านั้น