บันทึกรุ่งอรุณ,  ผลงานนักเรียน,  โรงเรียนมัธยม,  โรงเรียนรุ่งอรุณ

นิทรรศการในหลวงในดวงใจ “ความเพียรและความซื่อสัตย์”

“ร้อยเรียง” โดย น.ส.สวิตตา จันทรี (เกื้อ) ชั้น ม.๕/๓

ผลงาน: ร้อยเรียง
ศิลปิน: นางสาวสวิตตา จันทรี (เกื้อ) ชั้น ม.๕/๓
นิทรรศการดลใจ ~ ผลิดอกออกผล ๒๕๕๙ “ในหลวงในดวงใจ”
๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ

“หนูอยากทำอะไรที่แตกต่าง  ไมใช่แค่วาดอย่างเดียว คือหนูเรียนออกแบบและดรอวอิ้ง เลยกะใช้ทั้งสองด้านนี้ผสมผสานกัน ตอนแรกวาดแล้วลองใช้กาวทำเป็นรูปในหลวง ครูก็ถามว่ากาวมีความหมายอย่างไร หนูนึกไม่ออก เลยกลับมาคิดใหม่ ลองเปลี่ยนวัสดุ จนมาเป็นด้าย ด้ายที่เกิดจากเส้นด้ายหลายๆ เส้นมารวมเป็นหนึ่งเดียว ร้อยเรียงเป็นรูปในหลวงในวงกลม คือเปลี่ยนจากเส้นดินสอเป็นเส้นด้าย แทนประชาชนที่รวมใจเป็นหนึ่งที่ท่าน ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย”

“รูปแรกเป็นรูปในหลวงกับเรือใบ หนูเลือกภาพนี้เพราะอยากสื่อถึงพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาและความดีของพระองค์ท่าน คือเรื่องความเพียรและความซื่อสัตย์ หนูเคยได้ยินว่าขณะแข่งเรือใบ ท่านทำผิดกฎ ทั้งๆ ที่ไม่มีใครรู้ ท่านจะไปต่อก็ได้ แต่ท่านทรงหันเรือกลับมา หนูรู้สึกประทับใจมาก ท่านซื่อสัตย์มาก และก็มีความเพียรมากด้วย หนูเอาความเพียรของท่านมาสร้างความเพียรให้ตัวเองในการทำงาน เพราะกว่าจะขดเชือกลงไปแต่ละเส้น ต้องเพียรมากจริงๆ พองานเสร็จหนูดีใจมาก ไม่คิดว่าตัวเองจะอึดขนาดนี้”

“อีกรูปต้องการสื่อถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์ท่าน โดยเลือกเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรก ตอนทำก็เปิดเพลงนี้ฟังคลอไปด้วย”