บันทึกรุ่งอรุณ,  วิดีโอ,  วิดีโอวิถีการเรียนรู้รุ่งอรุณ,  โรงเรียนรุ่งอรุณ,  โรงเรียนอนุบาล

แม่ครูพาเรียนรู้ “งานครัว”

งานครัวคือการงานพื้นฐานของชีวิต ที่ฝึกเด็กให้รู้จักพึ่งพาตนเองตั้งแต่เล็กๆ ภาพของเด็กเล่นขายของ หยิบจับสรรพสิ่งในธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นเมนูต่างๆ บอกเราว่า  เด็กมีความสนใจเรื่องงานครัว

งานครัวจึงเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงโลกจินตนาการของเด็ก มาสู่การงานในชีวิตจริง จากความชอบและความสนใจ ไปสู่การลงมือทำ

การมีส่วนร่วมทำอาหารตั้งแต่ต้นจนสำเร็จเป็นอาหารพร้อมรับประทาน ทำให้เด็กมองเห็นการงานที่เป็นลำดับขั้นตอน เมื่อทำซ้ำย้ำทวนบ่อยๆ จะช่วยสร้างทักษะการวางแผนและการคิดอย่างเป็นระบบ

การหั่น ผัด ทอด ไปจนถึงการเก็บล้าง คือการงานที่ช่วยพัฒนาความแข็งแรงและความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อมือ

ฝึกเด็กให้เรียนรู้จากความผิดพลาด ผิดแล้วรู้จักแก้ไข ช่วยบ่มเพาะความใส่ใจและความรับผิดชอบ
ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักแบ่งงาน แบ่งหน้าที่

ปลูกฝังความประณีตลงในจิตใจ เพราะทุกขั้นตอนของการทำอาหารต้องใส่ใจ อาหารจึงจะอร่อยและน่ารับประทาน

ทั้งยังสร้างอุปนิสัยการกินที่ดี ทำให้เด็กรู้จักเลือกกินของมีประโยชน์ และรู้คุณค่าของอาหาร ไม่กินทิ้งขว้าง

ในสายตาของเด็กๆ งานครัวคืองานของผู้ใหญ่ที่แสนท้าทาย เมื่อเขาได้กินอาหารที่เขาทำด้วยตัวเอง เขาจะเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง

:: “แม่ครูพาเรียนรู้งานครัว” เป็นหนึ่งในชุดสื่อวีดิทัศน์การศึกษาองค์รวม ซึ่งถอดประสบการณ์ของครูอนุบาลรุ่งอรุณในการพาเด็กๆ ทำงานครัว ผ่านการ “เล่น” ที่พัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund)

เชิญชมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม เช่น ชุดสื่อวีดิทัศน์การศึกษาองค์รวม หนังสือชุดครูปฐมวัยหัวใจ “แม่” ที่รวบรวมองค์ความรู้การดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อครูและพ่อแม่ผู้ปกครองได้นำไปใช้ได้จริง ได้ที่ https://www.holisticteacher.net/