โครงการแลกเปลี่ยน “รุ่งอรุณ-Omi”

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ Karen Mason และ Yuyu Kishida สองนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียน Omi Brotherhood High School เมืองฮิโกเนะ จังหวัดชิกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้มาร่วมเรียนรู้ที่โรงเรียนรุ่งอรุณ ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนรุ่งอรุณกับโรงเรียนโอมิที่ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๔ แล้ว โดยคาเรนและยูยุได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ นักเรียนมัธยมรุ่งอรุณ เช่น การเรียนภาษาไทย ดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย การนวดแผนไทย การทอ การปั้น การจัดดอกไม้ โดยมีนักเรียนมัธยมรุ่งอรุณที่เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นคอยดูแลในฐานะบัดดี้ รับเป็น host family เพื่อฝึกสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน

“สิ่งแรกที่คิดก็คือ มีต้นไม้เยอะมาก คือดูเหมือนกับ “ป่า” เลยน่ะค่ะ รู้สึกเย็นๆ ร่มรื่น น่าสบายดีค่ะ แล้วก็คิดว่า ช่างเป็นโรงเรียนที่พิเศษไม่เหมือนที่ไหนเลย…รู้สึกว่าเป็นประเทศที่ใช้ชีวิตอยู่ได้ง่ายค่ะ คือไม่ใช่เป็นเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะ แต่เป็นจิตใจของคนน่ะค่ะ คือจะพูดยังไงดีล่ะ คืออย่างเช่น “อ๋อ ไม่เป็นไรๆ” (คนไทย) มักจะพูดแบบนี้ ก็อาจจะมองได้ว่า ไม่เข้มงวด แต่ก็คิดว่าเป็นประเทศที่ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆ ดีค่ะ” Karen Mason

“ที่นี่ไม่เหมือนกับที่โรงเรียนที่ญี่ปุ่นเลย มีธรรมชาติอยู่มากมาย รู้สึกประหลาดใจค่ะ… (การมาแลกเปลี่ยนที่รุ่งอรุณนี้ รู้สึกประทับใจอะไร) ชั่วโมงเรียนค่ะ..อย่างเช่นเรียนนวดแผนไทย เรียนรำไทย ดนตรีไทย รู้สึกดีที่ได้เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าแบบนี้ค่ะ” Yuyu Kishida

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างโรงเรียนรุ่งอรุณ และ Omi Brotherhood High School ประเทศญี่ปุ่น เริ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนของทั้งสองโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยเฉพาะในด้านภาษา โดยในช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน นักเรียนชั้นมัธยมปลายของรุ่งอรุณที่เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สามจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนโอมิเป็นประจำทุกปี

Comments are closed.