“ห้องเรียนที่มีความสุข” โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)

วีดิทัศน์ “ห้องเรียนที่มีความสุข” ของโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี …อ่านต่อ

โรงเรียนวัดบ้านนาดูงานการจัดการเรียนรู้ที่รุ่งอรุณ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ …อ่านต่อ

คลินิกตรวจและพัฒนาโครงการวิจัยชุมชนบวร

หลังจากดำเนินโครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร มาถึงขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการและสะท้อนโครงการวิจัยของแต่ละโรงเรียน ซึ่งหลังจากโรงเรียนร่วมวิจัยได้ส่งข้อเสนอโครงการแล้ว คณะนักวิจัยได้วิเคราะห์เปรียบเทียบและพบว่ามีการใช้เครื่องมือวิจัยที่จะเป็นตัวชี้วัดอย่างหลากหลาย โดยมีข้อเสนอของ  …อ่านต่อ

ประชุมกลุ่มย่อยโครงการ “บวร”

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร …อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ การขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ การขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ สำหรับกลุ่มที่ ๑ …อ่านต่อ