รุ่งอรุณในมุมมองของศิษย์เก่า : Self-actualization

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เลี้ยงลูกดีวิถีไทย” สำหรับผู้ปกครองอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอให้ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวละ ๑ คน อย่างต่อเนื่อง โดยแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมที่ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล …อ่านต่อ

“ครู” เปลี่ยนห้องเรียนเป็นสตูดิโอทำงาน

“ครู” เปลี่ยนห้องเรียนเป็นสตูดิโอทำงาน สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ …อ่านต่อ

“ครู” เปิดพื้นที่ให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้

“ครู” เปิดพื้นที่ให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ …อ่านต่อ