ศรัทธาและไมตรี ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ
“ในหลวงในดวงใจ” นิทรรศการดลใจ ~ ผลิดอกออกผล ๒๕๕๙
เปิดบ้านมัธยมรุ่งอรุณ ๒๕๖๐
หนังสือ “คำครู ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ”

บทความปัจฉิมนิเทศ: โรงเรียนที่มีห้องเรียนที่กว้างที่สุด

“ผมอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่อนุบาล ๑ – 100% made …อ่านต่อ

บทความปัจฉิมนิเทศ: ความเป็นกันเองของครูและนักเรียน

“หนูเป็นเด็กใหม่เข้ามาตอน ม.๔ รู้สึกว่าต้องปรับตัวพอสมควร เพราะหนูมาจากโรงเรียนคริสต์ แต่ที่นี่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ …อ่านต่อ

The Way Out Is In – การกลับเข้าสู่ภายในคือทางออก

ในงานทำบุญเรือนเวฬุคาม หรือเรือนปั้นไม้ไผ่ของโรงเรียนรุ่งอรุณ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม …อ่านต่อ

นิทรรศการในหลวงในดวงใจ “ความเพียรและความซื่อสัตย์”

ผลงาน: ร้อยเรียง ศิลปิน: นางสาวสวิตตา จันทรี …อ่านต่อ