โรงเรียนรุ่งอรุณ “ชุมชนหัวใจไม่พลาสติก”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ที่ รอ.๓๗๘/๒๕๖๑ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑ …อ่านต่อ

วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

สิบสองสิงหาฯ มหาราชินี งามพระเกียรติตระการนามสิริกิติ์ ถวายพระพรบูชิตพระทรงศรี เป็นมิ่งขวัญองค์ภูมิพลจอมจักรี  …อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยพระอาจารย์ตุ้ม วัดป่าสุคะโต

 ขอเชิญร่วมการปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดย พระสันติพงศ์ เขมปัญโญ …อ่านต่อ

ห้องเรียนพ่อแม่ ป.๑ – ทักษะพร้อมเผชิญ

ทักษะพร้อมเผชิญ โดย รศ.ประภาภัทร นิยม งานปฐมนิเทศผู้ปกครองชั้น …อ่านต่อ