พิธีถวายชัยมงคล ๕ ธันวา มหาราช
คนสายน้ำเดียวกัน : หยดน้ำแห่งความรู้ ชั้น ม.๕
สารคดี “หุ่นละครเล็กคลองบางหลวง : อนุรักษ์ความสุข อนุรักษ์ความเป็นไทย”
THE JOURNEY OF US เบื้องหลังการเรียนรู้ผ่านโครงงาน

THE JOURNEY OF US เบื้องหลังการเรียนรู้ผ่านโครงงาน

TheJourneyOfUs

THE JOURNEY OF US วิดีโอบอกเล่ากระบวนการศึกษาโครงงาน “การศึกษาวิถีพึ่งพิงและภูมิปัญญาการจัดกา­รทรัพยากรป่าและน้ำ กรณีศึกษา บ้านสบลาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่” ของนักเรียนชั้น …อ่านต่อ

พิธีถวายชัยมงคล ๕ ธันวา มหาราช

FatherDay-Feture2

ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา …อ่านต่อ

พิธีอัญเชิญพระพุทธภาวิตวโรดมมาประดิษฐาน ณ ลานสัก อาคารประภัสสร

571127-Feature

เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โรงเรียนรุ่งอรุณจัดพิธีอัญเชิญพระพุทธภาวิตวโรดม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนรุ่งอรุณ มาประดิษฐาน ณ บริเวณลานสัก …อ่านต่อ

ธรรมเทศนาจากพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ชมรมสวดมนต์-สมาธิ โรงเรียนรุ่งอรุณ นิมนต์พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล มาบรรยายธรรมให้พวกเราชาวรุ่งอรุณ ได้มีโอกาสฟังธรรมแล้วน้อมนำเป็นหลักในการดำเนินชีวิต …อ่านต่อ

คนสายน้ำเดียวกัน : หยดน้ำแห่งความรู้ ชั้น ม.๕

571126Soblan10

“คนต้นน้ำกับคนปลายน้ำพี่น้องกัน เราใช้น้ำก็นึกถึงคนข้างล่าง น้ำนี้นะคือมรดก” ข้อความสั้นๆ ของ “พะตี่ตาแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ” ผู้นำชาวปกาเกอะญอแห่งบ้านสบลาน อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ …อ่านต่อ