ทำของเล่นให้ลูก : ลูกได้เล่น พ่อแม่ได้เรียนรู้
Art Fair : Art Share สื่อสารผ่านงานศิลปะ
รุ่งอรุณ WOW! ศตวรรษใหม่แห่งการเรียนรู้เริ่มต้นแล้ว

“จิตอาสาเก็บขยะ” นักเรียนรุ่งอรุณทำดีเพื่อพ่อ

🌿 “เวลาที่เราทำความดีเพื่อผู้อื่นก็จะไม่รู้สึกเหนื่อย แต่ว่าจะรู้สึกมีความสุขค่ะ” นักเรียนชั้น ป.๔/๓ …อ่านต่อ

BIG CHANGE ทศวรรษใหม่การเรียนรู้รุ่งอรุณ

BIG CHANGE ทศวรรษใหม่การเรียนรู้รุ่งอรุณ ♦ คืนพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ห้องเรียนกลายเป็น self directed …อ่านต่อ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  ตามที่ผู้ปกครองได้สมัครบุตร/หลานของท่านเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล  ๑  ของโรงเรียนรุ่งอรุณ  ประจำปีการศึกษา  …อ่านต่อ