ห้องเรียนพ่อแม่ ป.๑ – เด็กจะเป็นอย่างที่เราเป็น

เป็นครูของตนจากภายใน และเป็นที่พึ่งของผู้อื่น

โอวาทในพิธีไหว้ครูฝ่ายมัธยม โรงเรียนรุ่งอรุณ โดย รศ.ประภาภัทร นิยม …อ่านต่อ