“ป้าฉลวย” หนังสั้นรางวัลสตรีรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเด็กรุ่งอรุณ
“สานใจอาเซียน” เวทีฝึกการทำงานและแสดงศักยภาพของชาวรุ่งอรุณ
Values in Education Workshop: ปาปัวนิวกินี – รุ่งอรุณ
“เจ้านวล” ชวนมีวินัยจราจร

ครูรุ่งอรุณทบทวนตนบนเส้นทางครูแห่งสติ

อาจารย์

ก้าวเข้าสู่ปีการศึกษา ๒๕๕๙  รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม และคณะครูใหญ่โรงเรียนอนุบาล …อ่านต่อ

ประชุมกลุ่มย่อยโครงการ “บวร”

20160420_084817

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ โครงการวิจัยการปฏิรูปโรงเรียนวิถีพุทธเป็นฐานไปสู่ความเป็นชุมชนบวร …อ่านต่อ

ลูกพระพุทธเจ้า

little monk-1

ช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๙  สามเณรน้อยจากนักเรียนชั้นประถมจนถึงพี่มัธยม โรงเรียนรุ่งอรุณ รวม …อ่านต่อ

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ๒๕๕๙

songran-0

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ …อ่านต่อ