ศรัทธาและไมตรี ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ
“ในหลวงในดวงใจ” นิทรรศการดลใจ ~ ผลิดอกออกผล ๒๕๕๙
เปิดบ้านมัธยมรุ่งอรุณ ๒๕๖๐
หนังสือ “คำครู ๒๐ ปี โรงเรียนรุ่งอรุณ”

รุ่งอรุณคอนเสิร์ต “ตามรอยพระราชาผู้ทรงธรรม”

เตรียมพบกับการแสดงดนตรีของโรงเรียนรุ่งอรุณ ครั้งที่ ๔ “ตามรอยพระราชาผู้ทรงธรรม” ๒๐ …อ่านต่อ