ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหว เดือนตุลาคม ๒๕๕๗
เวทีเสวนา “จับต้น(น้ำ) ชนปลาย(น้ำ)”
เรียนรู้วิถีถิ่นอีสานเหนือ: ภาคสนามชั้น ม.๓/๑
เรียนรู้วิถีอีสานใต้: ภาคสนาม ม.๓/๓

“โอมื่อโชเปอ: อยู่ดีมีสุข” รายงานเอชไอเอชุมชนโดยนักเรียนชั้น ม.๕

HIA-FB

“โอมื่อโชเปอ: อยู่ดีมีสุข” รายงานเอชไอเอชุมชน (HIA; Health Impact Assessment) ผลงานของนักเรียนชั้น ม.๕ สำนักสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม ภาคเรียนที่ …อ่านต่อ

งานตลาดนัดบุญกฐินของชุมชนรุ่งอรุณ

Katin571024

บรรยากาศงาน “ตลาดนัดรวมใจช็อปบุญใหญ่” เพื่อทอดกฐินสามัคคีสร้างเสนาสนะ ณ วัดพระธาตุแสงเทียน วัดป่าสุข และวัดกลางวังเย็น เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม …อ่านต่อ

เวทีเสวนา “จับต้น(น้ำ) ชนปลาย(น้ำ)”

HIA-Soblan-Cover

หลังจากออกภาคสนามลงพื้นที่ศึกษาวิถีพึ่งพิงธรรมชาติและภูมิปัญญาของชาวปกาเกอะญอบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ในวันศุกร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นักเรียนชั้น ม.๕ …อ่านต่อ

เรียนรู้วิถีถิ่นอีสานเหนือ: ภาคสนามชั้น ม.๓/๑

nakonpanom-feature

บันทึกโดย…ครูจอม-อรวรรณ ปลื้มสามเณร ออกภาคสนามกับนักเรียนชั้น ม.๓/๑ รร.รุ่งอรุณ หน่วยบูรณาการสังคม-ภาษาไทย ณ หมู่บ้านปากยาม ต.สามผง อ.ศรีสงคราม …อ่านต่อ