ประกาศหยุดเรียนในทุกระดับชั้นในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

เนื่องด้วยมีมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดประกาศให้วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช …อ่านต่อ

เรียนคณิตศาสตร์ไปทำไม

math4engineer

งาน Infographic โดยนักเรียนชั้น ม.๖ บอกเล่าถึงคุณค่าหรือประโยชน์จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ …อ่านต่อ

โครงงาน ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

WATER TREATMENT PROJECT ระบบบำบัดน้ำเ

โครงงานระบบบำบัดน้ำเสียในโรงเรียนรุ่งอรุณ: ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวใหญ่ โครงงานระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment …อ่านต่อ