อนุบาลห้องสายธาร: เมื่อน้องเล็กมาเรียนวันแรก
คณิตศาสตร์ ป.๔: ครูสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเป็นครูซึ่งกันและกัน
นักเรียนชั้น ป.๑ ทำความรู้จักสระอา
คณิตศาสตร์ ชั้น ม.๓: ครูสังเกตนักเรียนเป็นรายบุคคล

โครงงานฯ ชั้น ม.๖: ครูมอบอำนาจการเรียนรู้ นักเรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้

project150701-7

โครงงานนี้เป็นโครงงานต่อเนื่องจากเทอมที่แล้ว (ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗) ระยะปิดเทอมราว ๒ เดือน ทำให้นักเรียนลืมประเด็นและเนื้อหาบางส่วนที่ทำไว้ในเทอมที่แล้ว ในคาบเรียนนี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ ๒ ของเทอม …อ่านต่อ

คณิตศาสตร์ ชั้น ม.๓: ครูสังเกตนักเรียนเป็นรายบุคคล

math150630-4

นักเรียนกลุ่มนี้เพิ่งเลื่อนจากชั้น ม.๒ ขึ้นมาชั้น ม.๓ ครูเรวัตรจึงออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อทบทวนความรู้เดิม วัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน และดูว่านักเรียนสามารถนำความรู้เดิมมาต่อยอดใช้ได้หรือไม่ โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มสร้างรูปทรงสามมิติและคำนวณหาพื้นที่ผิวของรูปทรงสามมิติ ซึ่งจะต้องใช้ชุดความรู้เดิมเรื่องการคำนวณหาพื้นที่รูปทรงสองมิติ และทฤษฎีปิทากอรัสที่เรียนในชั้น …อ่านต่อ

คณิตศาสตร์ ป.๔: ครูสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเป็นครูซึ่งกันและกัน

math150630

ขณะที่นักเรียนชั้น ป.4/3 ผลัดกันอภิปรายโจทย์คณิตศาสตร์เรื่องการคูณจำนวนมากๆ กับจำนวนที่เป็นสิบ ร้อย พัน ที่เพิ่งเรียนไปเมื่อวานกันอย่างคึกคัก นักเรียนคนหนึ่งซึ่งเมื่อวานไม่ได้มาโรงเร­ียน ก็ยกมือขอร่วมอภิปรายและขอออกไปทำโจทย์บนก­ระดานด้วยท่าทีที่ลังเล ไม่แน่ใจ …อ่านต่อ

นักเรียนชั้น ป.๑ ทำความรู้จักสระอา

Thai150630-2

เช้าวันนี้เป็นครั้งแรกที่เด็กๆ ชั้น ป.๑/๑ จะได้เรียนเรื่องสระ ครูวาเลือกสระอาเป็นตัวแรกให้เด็กได้เรียน­รู้โดยมีเป้าหมายให้เด็กๆคุ้นกับเสียงของส­ระอา รู้จักรูปร่างของสระอา รู้จักคำที่เกี่ยวข้องกับสระอา และสามารถเขียนสระอาได้ถูกทิศทางและถูกตำแ­หน่ง

อนุบาลห้องสายธาร: เมื่อน้องเล็กมาเรียนวันแรก

anuban150630

ครูวางแผนให้พี่โตและพี่กลางเปิดเรียนก่อน­น้องเล็ก ๒ สัปดาห์ เพื่อมาเตรียมความพร้อมเตรียมใจต้อนรับน้อ­งใหม่ ช่วยให้ในวันที่พี่โตและพี่กลางสามารถแสดง­บทบาทของพี่ คอยช่วยครูดูแลน้องๆได้เป็นอย่างดี ช่วยให้น้องเล็กที่พึ่งมาใหม่รู้สึกอุ่นใจ วางใจ และค่อยๆปรับตัวจนคุ้นเคยกับบ้านหลังใหม่ใ­นห้องสายธารหลังนี้