โรงเรียนรุ่งอรุณขอแจ้งหยุดการเรียนการสอน วันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการจึงมีคำสั่งปิดสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทุกแห่ง …อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ปกครองร่วมฟังการบรรยาย “สถานการณ์ฝุ่น PM2.5”

ขอเชิญผู้ปกครองร่วมฟังการบรรยาย “สถานการณ์ฝุ่น PM2.5” โดย ผศ.ดร.ประพัทธ์ …อ่านต่อ

ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณารับเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล …อ่านต่อ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ที่ รอ.๓๗๘/๒๕๖๑ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑ …อ่านต่อ