ครัวจิตอาสาของรุ่งอรุณ “ทำดีตามรอยพ่อ”

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐คุณครู ผู้ปกครองและนักเรียน …อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนรุ่งอรุณจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร …อ่านต่อ

จิตอาสารุ่งอรุณออกโรงทาน…ทำดีเพื่อพ่อ

วันที่ ๗-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนรุ่งอรุณเปิดโรงทานบริการแซนด์วิช …อ่านต่อ