ห้องเรียนพ่อแม่ ป.๑ – ทักษะพร้อมเผชิญ

ทักษะพร้อมเผชิญ โดย รศ.ประภาภัทร นิยม งานปฐมนิเทศผู้ปกครองชั้น …อ่านต่อ

ห้องเรียนพ่อแม่ ป.๑ – เด็กจะเป็นอย่างที่เราเป็น

เด็กจะเป็นอย่างที่เราเป็น โดย รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ …อ่านต่อ

แก่นแท้การศึกษา “ในแบบฉบับโรงเรียนรุ่งอรุณ”

เกรดจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตคนเราได้จริงเหรอ❓ หลักสูตรหนักๆ ที่เด็กๆ ต้องเรียนกันในทุกวันนี้ ช่วยให้เด็กรู้มากขึ้น …อ่านต่อ

ครูและพ่อแม่คือหินลับมีด

โดย รศ.ประภาภัทร นิยม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ ในงานปฐมนิเทศผู้ปกครองชั้น …อ่านต่อ